Logo Live Performance

Anna Krzystek

Anna Krzystek

Zajmuje się choreografią i sztuką performance. Jest członkiem artystycznego kolektywu performance Oblivia, utworzonego w Helsinkach. Krzystek mówi, że minimalistyczna baza jej pracy wyrasta z fascynacji pojęciami wiążącymi czas, przestrzeń i kondycję człowieka. Poprzez analizę fizyczności istoty ludzkiej poszukuje związków między artystą, performance’em i widzem.

Przejdź do listy artystów