Logo Live Performance

Arianna Ferrari

Ur. 1986

SONY DSC

Epoka, w której żyjemy charakteryzuje się ekstensywnym użyciem maszyn, które są głównie postrzegane jako przedłużenie naszego życia i naszych ciał, i które zastępują je w komunikacji i związkach. Ludzkie ciało w stosunku do maszyn utraciło swoją esencję, swoje człowieczeństwo. W dzisiejszych czasach, ludzie są jednym z elementów ujednolicającego systemu, który wchłonął przedmioty/maszyny i podmioty/ludzi, przy czym dla tych drugich nie ma istnieje droga ucieczki. Celem mojej pracy jest zbadanie i ukazanie tej kwestii.

Przejdź do listy artystów