Logo Live Performance

Hanna Linkowska

Hanna Linkowska

(ur. 1990)
Studentka IV roku Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracę dyplomową zrealizowała w Pracowni Grzegorza Kowalskiego. Tworzy głównie fotografie oraz wideo. W swoich pracach sięga do doświadczeń muzycznych. Akcje o charakterze performance opiera na wykorzystaniu dźwięków naturalnych zastanych w przestrzeni, jak i tych emitowanych przez siebie samą. Aktualnie studiuje m.in. w Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława Bałki.

Przejdź do listy artystów