Logo Live Performance

Jerzy Bereś

Ur. 1930

Jerzy Bereś1

Urodził się w Nowym Sączu. Ukończył rzeźbę w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Mieszka w Krakowie. Artysta swoje działania określał jako „manifestacje” bądź „msze”, dystansując się od terminu „happening” czy „performance”. Pierwszą manifestację (Przepowiednia) zaprezentował w 1968 roku. Jego akcje miały charakter patetyczny, oczyszczający, niekiedy rytualny. Zawierały czytelny dla publiczności przekaz odnoszący się do polskiej sytuacji politycznej. Jako jeden z pierwszych polskich artystów konsekwentnie posługiwał się nagim ciałem jako narzędziem. Zwykle w trakcie swoich akcji artysta używał obiektów zbudowanych z naturalnych surowców: drewna, kamienia polnego, płótna i konopnych sznurów. Często obiekty te powstawały jako efekt działania artystycznego.

Przejdź do listy artystów