Logo Live Performance

Justyna Górowska

Ur. 1988

Justyna Gorowska

Jestem PERFORMERKĄ urodzoną w 1988 w Polsce.
Performance jest dla mnie nie tylko formą ekspresji artystycznej ale sposobem na życie, syndromem, który odnajduję w codziennej rzeczywistości. I zgodnie z myślą Josepha Beuysa, jestem przekonana o tym, że każdy przejaw codziennego życia może być sztuką. Zgadzam się z nim także, że każdy ma w sobie pierwiastek twórczy.
Bardzo szeroko interpretuję pojęcie twórczości, mój zmysł potrafi zaanektować każdy fragment rzeczywistości jako dzieło. Ja mogę się nim stać także w oczach obserwującego.
Najistotniejszym elementem każdej pracy jest moje własne doświadczenie. Bez względu na to jakie medium będzie jego wyrazem.
Bardzo ważna w mojej twórczości jest myśl. Bliski jest mi współczesny nurt posthumanistyczny. Interesuje mnie człowiek, który nie zajmuje już centralnej figury w świecie. Człowiek, który nie obawia się utracenia własnej autonomii i bycia wchłoniętym przez rzeczywistość. Eksploruję granice pomiędzy byciem a niebyciem oraz ciężką do określenia przestrzeń permanentnego brania udziału w płynnej całości.
Dlatego też zgodnie z powyższym: nie wyobrażam sobie dzieła bez odbiorcy. To przecież widz generuje i współtworzy sens każdej pracy.
W mojej twórczości rekonstruuje utraconą wizję świata.

Przejdź do listy artystów