Logo Live Performance

Krzysztof Franaszek

Ur. 1981

Krzysztof Franaszek.

Urodził się w Lublinie. Ukończył studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tworzy obiekty, instalacje, wideo. Swoje prace często poddaje destruktywnemu działaniu czasu oraz warunków atmosferycznych. Proces destrukcji i jego efekt jest częścią procesu twórczego, integralną częścią dzieła. Ważny dla artysty jest kontekst przestrzeni, w której tworzy, nawiązując do historii oraz społecznych asocjacji danego miejsca.

Przejdź do listy artystów