Logo Live Performance

Léonore Easton i Boris Hoogeveen

Leonore Easton&Boris Hoogeveen

Easton urodziła się w 1976 roku w Szwajcarii. Jest artystką performance, doktorantką na Queen Mary University w Londynie. Jej praca badawcza dotyczy relacji łączących ciało i język. Hoogeveen urodził się w 1972 roku w Szwajcarii, jest muzykiem. Eksperymentuje w zakresie beat–boxu, śpiewu gardłowego, oddechu. Easton i Hoogeveen eksplorują i konfrontują swoje doświadczenia z zakresu muzyki, poruszają się pomiędzy słowem a dźwiękiem. Poddają analizie fizyczne możliwości głosu. W swoich działaniach doprowadzają do zatarcia granicy między wypowiadanym słowem a wydawanymi z siebie przypadkowymi odgłosami. Podkreślają w ten sposób moment, w którym intymność słowa dotyka intymności dźwięku.

Przejdź do listy artystów