Logo Live Performance

Lucia Bricco

Ur. 1988, Turyn

Bricco Lucia

Bricco otrzymała wykształcenie artystyczne na Accademia Albertina di Belle Arti w Turynie, Universidad Complutense w Madrycie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie, którą ukończyła w 2015 roku. Uczestniczyła m.in. w wystawie Uscita d’emergenza w MACRO Testaccio w Rzymie (2015) oraz Siderare 2015 zorganizowanej przez Fondazione VOLUME! w Rzymie, a także w szeregu warsztatów poświęconych sztuce performance, m.in. Laboratorio di Teatro Danza in Rome (2014), The Extreme Moment as Lasting Value w Kolonii i Forming Inattention: Becoming Lost w Oberhausen (obydwa w 2017 roku). Na przełomie 2015 i 2016 roku Bricco była rezydentką Citè internationale des Arts w Paryżu.

W swoich działaniach performance artystka korzysta z ciała jako narzędzia pozwalającego zrozumieć rzeczywistość za pośrednictwem gestów, które – jak pisze – „niosą w sobie sposoby widzenia”. W swojej praktyce artystycznej poszukuje niezadanych dotąd pytań i otwiera przestrzenie dociekań – jej sztuka nie wyraża opinii i przekazu, lecz funkcjonuje jako żywa przestrzeń „pomiędzy”.

Strona internetowa: www.luciabricco.com

***
fot. Vanselow

Przejdź do listy artystów