Logo Live Performance

Łukasz Gronowski

Ur. 1979

Łukasz Gronowski

Urodził się w Gdańsku, ukończył Akademię Sztuk Pięknych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Mieszka w Warszawie. Jest członkiem kolektywu Ikoon. Zajmuje się sztuką wideo, fotografią, sztuką performance, działaniami internetowymi, tworzy obiekty. Zainteresowania Gronowskiego skupiają się na badaniu reakcji i zachowań ludzi w zaaranżowanych przez artystę sytuacjach. Odkrywa absurdalność zrytualizowanych, wyuczonych zachowań życia codziennego, w których często objawia się nasza śmieszność i sztuczność. Porusza się w ramach „estetyki błędu”, co oznacza, że nie estetyzuje rzeczywistości, lecz ją dokumentuje i wyłapuje niedoskonałości, przesunięcia, zakłócenia, co pozwala spojrzeć na nią z innej perspektywy.

Przejdź do listy artystów