Logo Live Performance

Martin Zet

Ur. 1959

martin zet

Artysta wizualny i performer. W latach 1979–1985 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Mieszka w Libušínie koło Kladna i pracuje na Wydziale Sztuk Wizualnych Politechniki w Brnie jako szef Katedry Sztuki Wideo. Rozpoczynał karierę jako klasyczny rzeźbiarz, lecz później wprowadził do swojej twórczości szereg innych mediów, w tym wideo, rysunek, przedmioty znalezione, tekst, performance i fotografię. Jest jednym z najwybitniejszych i najbardziej płodnych artystów z Europy Wschodniej. Jego twórczość opiera się na możliwościach wzajemnej wymiany pomiędzy tym, co bliskie i odległe, znane i nieznane, wypowiedziane i niewypowiedziane, konkretne i abstrakcyjne.

Strona internetowa: www.martin-zet.com

Przejdź do listy artystów