Logo Live Performance

Michał Bałdyga

Ur. 1980

Bałdyga Michał

Urodzony w Warszawie, studiował edukację artystyczną – grafikę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach filii w Cieszynie, ukończył edukację artystyczną, studiuje grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się rzeźbą, sztuką performance, malarstwem.

Zatarcie różnic między symboliką a realnym zagrożeniem jest widoczne w moich pracach. Pierwszym etapem twórczości była cielesność i jej asymetria, W pewnym czasie zajmowałem się asymetrią poszukując jej źródła w swoim życiu, przeszłości i teraźniejszości. Tworzę przy tym własny rodzaj sztuki walki. Stwarzam formy walki z prozaicznymi barierami, które życie stawia człowiekowi. Rytualna walka i zwycięstwo pokazuje możliwość budowania własnego poczucia wartości poprzez tworzenie rytuału życia. Źródeł i inspiracji szukam w swoim życiu. Odczytuję stosunek do mojej osoby, do problemów fizyczności, życia, zdarzeń wokół mnie. Pracuję także ze swoją przeszłością, z pamięcią wydarzeniową, tworząc terapeutyczną przestrzeń swojego rozwoju. Pamięć jest w moich pracach jest nie tylko, inspiracją, ale jest przede wszystkim tworzywem, jest istotną treścią W pracach. Pamięć nie jest tutaj statyczna, lecz jest traktowana jako proces tworzenia. Szukam odpowiedzi na pytanie o stosunek przeszłości do przyszłości. Moja biografia, moja pamięć, i przeszłość jest częścią tych prac, i nie jest oddzielną od nich. Korzystam z pamięci szczególnych doświadczeń dając świadectwo indywidualnego przejawienia się w tym świecie. Tworzę swego rodzaju autoportret pamięci.

Drugim etapem, jakim się zajmuję jest problem Kultury i kulturowości w świecie, w którym żyję. Zainteresowania moje skupiają się na zagadnieniu, SACRUM, PROFANUM. Szukam granicy pomiędzy nimi. Skupienie, na symbolach, oraz oddziaływaniu i znaczeniu kolorów i kształtów oraz uważnej obserwacji i kontemplacji zjawisk z archeologiczną skrupulatnością, pozwala mi na, odnajdywanie rytuału, i tworzenia nowego rytuału życia. Rytuał, rytuał niezwiązany z żadną religią, czy wyznaniem, po prostu rytuał, w czystej swojej postaci. Rytuału, który pozwala mi na zrobienie następnego kroku.

www.baldygamichal.info

 

Przejdź do listy artystów