Logo Live Performance

Roland Miller

Roland Miller.

W latach 70. uczestniczył w Barry Summer School, której program obejmował edukację sztuki eksperymentalnej. Tam spotkał Shirley Cameron, z którą stanowili później słynny duet artystyczny; ich bazą było Swansea w Anglii. Tworzyli krótkie akcje o charakterze rytualnym, pracując z kolorem, przestrzenią i perspektywą, posługując się przedmiotami znalezionymi. Eksplorowali wzajemne relacje i role w ich związku, w swoje działania włączali również córki. Performance to „zachowanie, przesadzone lub wzmocnione do punktu, w którym może stać się dysfunkcjonalne”. Moja robocza definicja mogłaby zostać rozszerzona w taki sposób, żeby objęła to, co dysfunkcjonalne jako możliwe źródło działania/zachowania performatywnego. Performance czy też działanie performatywne rozumiem jako centralny, widzialny punkt w wielu procesach życiowych. Zaczynamy coś, co się rozwija, wychodzi na światło dzienne, poza nasze ciała i potem powoli zanika, kurczy się, umiera.

Przejdź do listy artystów