Logo Live Performance

Szuvarski 313

Ur. 1982, Poland

Szuvarski 313

Szuvarski 313 zajmuje się Sztuką w sensie bliskim temu co zwykło się definiować mianem ‘Sztuki Totalnej’. Bezpośrednią sceną jego realizacji jest street-art, site-specific, sztuka efemeryczna i minimalizm. W swojej twórczości porusza się w procesualnym polu spotkania-unifikacji jej poszczególnych dziedzin i form, w obszarze jego aktywności znajduje się więc zarówno obraz (malarstwo, grafika, sztuka video, instalacja), dźwięk (muzyka elektroniczna i konkretna), jak również słowo (poezja, proza eksperymentalna, hipertekst) oraz jego przejawianie się na gruncie dekonstrukcji, interpretacji i hermeneutyki. Wśród eksploracji 313 otwiera się sztuka konceptualna – jej odniesienia względem metafizyki, gnoseologii, egzystencjalizmu, fenomenologii i filozofii dialogu oraz Zen , stąd szczególne miejsce w przestrzeni jego działań zajmuje Sztuka Performance będąca dla wymienionych prądów swoistym medium i optymalną formą eksplikacji. Sztuką Performance zajmuje sie od 2004r. Studiował historię sztuki i filozofię. Esencjalnie rzecz ujmując, poprzez Sztukę 313 interesuje się istotą rzeczy oraz aktu artystycznego, miejscem styku kreacji i odbioru oraz ‘tym co naprawdę się zdarza’. 
[313]

Przejdź do listy artystów