Logo Live Performance

Victor Petrov

Ur. 1957

Victor Petrov

Urodził się w Mińsku, gdzie ukończył Akademię Sztuk Pięknych. Jest współzałożycielem i kuratorem festiwalu Navinki w Mińsku, mieszka w Mińsku.

Sztuka jest tajemnicą. Najistotniejsza dla mnie jest sytuacja, gdy artysta jest wewnątrz. Trwa proces znaków, energii i, co najważniejsze, doświadczenia trwania. Ta sytuacja może, ale nie musi popchnąć do tworzenia sztuki.

Przejdź do listy artystów