Logo Live Performance

Yannick Franck

Ur. 1981

Yannick Franck

W 2004 roku ukończył Higher School of Art w Liège. Jest artystą audiowizualnym, założycielem elektroakustycznego projektu Y.E.R.M.O. prezentowanego w 2009 roku na weneckim Biennale w Pawilonie Luksemburskim. Prowadzi niezależną wytwórnię Idiosyncratics Records. Pracuje jako kompozytor i sound designer w National Theater of the French Community w Brukseli. Podstawą jego artystycznych poszukiwań jest rekontekstualizacja obiektów i idei obejmująca: formy estetycznej transgresji, celowe podrażnianie percepcji oraz pobudzanie widza do refleksji. W swoich wystąpieniach łączy obraz z dźwiękiem wygenerowanym za pomocą sprzętu elektronicznego, własnego głosu, obiektów oraz spreparowanych instrumentów. Czasem inspiruje się powszechnie znanymi utworami, które miksuje i interpretuje odkrywając ich nową, niespotykaną poetykę.

Przejdź do listy artystów