Logo Live Performance

European Performance Art Festival EPAF

Check out more festivals...

Sorry, this entry is only available in pl.

Chose edition:

2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006

Europejski Festiwal Sztuki Performance EPAF po raz pierwszy odbył się w Lublinie w 2004 roku. W 2006 z inicjatywy Wojciecha Krukowskiego, dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski został przeniesiony do Warszawy, gdzie z powodzeniem odbyło się sześć kolejnych edycji festiwalu.

W programie głównym dotychczasowych edycji EPAF wzięli udział kluczowi artyści sztuki performance z całego świata, kształtujący jej oblicze od momentu powstania kierunku w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku. Równolegle odbywała się część otwarta festiwalu – openEPAF, która z roku na rok stawała się coraz ważniejszą platformą prezentacji i promocji młodych artystów performance. Do programu otwartego mogli zgłaszać swoje propozycje artyści z całego świata. Taka otwarta formuła programowa festiwalu, wyróżniała EPAF na tle innych przeglądów sztuki performance na świecie, dając mniej znanym artystom możliwość wystąpienia na prestiżowym wydarzeniu artystycznym, obok artystów o ustalonej renomie. W ten sposób program otwarty openEPAF, stał się przeglądem najnowszych tendencji w sztuce performance oraz prezentacją młodych twórców. Od 2007 roku w programie festiwalu coraz częściej pojawiali się artyści pochodzący z krajów Dalekiego Wschodu: Tajlandii, Tajwanu, Indonezji, Singapuru, Birmy, Japonii oraz Chin. Dla wielu z nich był to pierwszy występ w Europie. Budowa dialogu oraz rozwijanie sieci kontaktów z azjatyckim środowiskiem artystycznym, była jednym z tropów, którym podążaliśmy przy budowie programu festiwalowego.

Po sześciu edycjach festiwalu znowu nastąpiła przerwa. Ostatni EPAF odbył się w 2011 roku. W 2012 roku Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zrezygnowało z jego kontynuacji. Dziękuję wszystkim artystom, współpracownikom i wolontariuszom za współpracę przy festiwalu.

Waldemar Tatarczuk
Kurator
Europejskiego Festiwalu
Sztuki Performance EPAF