Logo Live Performance

Jason Lim

Jason Lim

Zajmuje się ceramiką, rzeźbą i sztuką performance, jest uważany za outsidera w obszarze ceramiki. Jason Lim w radykalny sposób przeniósł założenia dotyczace ceramiki jako dyscypliny, wykorzystując jej potencjał jako medium w instalacjach i sztuce performance. Był jednym z artystów reprezentujących Singapur podczas 52 Biennale w Wenecji w 2007 r.

Przejdź do listy artystów