16 listopada 2010 wtorek

12:00–18:00, Labirynt
Projekcje performances Black Market International oraz artystów należących do grupy

18:00, Labirynt
Wykłady:
Myriam Laplante
Elvira Santamaria
Wen Lee

17 listopada 2010 roda

12:00–18:00, Labirynt
Projekcje performances Black Market International oraz artystów należących do grupy

18:00, Labirynt
Wykłady:
Jacques van Poppel
Roi Vaara
Jason Lim

18 listopada 2010 czwartek

12:00–18:00, Labirynt
Projekcje performances Black Market International oraz artystów należących do grupy

18:00, Labirynt
Wykłady:
Jürgen Fritz

19:00, Labirynt
Performances:
Myriam Laplante
Alastair MacLennan
Elvira Santamaria
Wen Lee

19 listopada 2010 pitek

12:00–18:00, Labirynt
Projekcje performances Black Market International oraz artystów należących do grupy

18:00, Labirynt
Wykłady:
Alastair MacLennan

19:00, Labirynt
Performances:
Jacques van Poppel
Roi Vaara
Jürgen Fritz
Jason Lim

20 listopada 2010 sobota

12:00–18:00, Labirynt
Projekcje performances Black Market International oraz artystów należących do grupy

17:00, Warsztaty Kultury
Pokaz performances uczestników warsztatów

19:00, Warsztaty Kultury
Performance grupy Black Market International