Logo Live Performance

Julie Andrée T

Julie Andree T

Artystka uważa, że uprawianie sztuki powinno odzwierciedlać codzienne życie oraz “ciemnotę” w jakiej przyszło nam obecnie żyć. Wykorzystuje swoje ciało jako narzędzie metafory i poezji. W 2005 r. w Skol Gallery (Montreal) przedstawiła “Raport pogodowy”, cykl instalacji-środowisk, w których współistniały pogoda, architektura i dźwięk. w 2007 r. w Chambre Blanche (Quebec) zrealizowała wystawę, w której zgłębiała ludzkie fascynacje zjawiskami pogodowymi i klęskami żywiołowymi w erze widowisk i mediów. W latach 2008-2009 prowadziła zajęcia ze sztuki performance na Wydziale Artystycznym w School of Museum of Fine Arts w Bostonie.

Przejdź do listy artystów