Logo Live Performance

Kateřina Olivová

Ur. 1984

Katerina Olivova

Studiowała w Masarykova Univerzita oraz w Vysoké Učení Technické w Brnie. Performance uprawia od kilku lat, jako miejsce swoich akcji zwykle wybiera przestrzeń na wolnym powietrzu lub przestrzeń publiczną. Ze zrealizowanych performances czasem tworzy nowe prace w innym medium – wideo lub fotografii. Zainteresowania Olivovej oscylują wokół własnych doświadczeń z dzieciństwa oraz takich tematów jak seks, feminizm, kultura popularna. Ciało jest podstawową materią, z którą pracuje, badając jego możliwości, kształt, figurę. Większość swoich prac określa jako autoportrety.

Przejdź do listy artystów