Druga edycja Europejskiego Festiwalu Sztuki Performance EPAF 2007 została oparta na formule nieco odmiennej od poprzedniej. Nie był to przegląd wyłącznie twórców uznanych i klasyków gatunku, lecz zaproszeni zostali głównie artyści młodzi, czasami dopiero debiutujący, a wybrani na podstawie zgłoszonych aplikacji. Takie zestawienie doświadczenia i młodzieńczej witalności dało możliwość przeżycia rzeczywiście szerokiej perspektywy dzisiejszej sztuki performance i przeglądu najnowszych zainteresowań czy postaw. A także – co jest równie ważne – stworzyło samym artystom bezpośrednią okazję wymiany doświadczeń. Festiwal bowiem składał się nie tylko z samych akcji, ale również prezentacji dokumentacji poszczególnych artystów i zaproszonych galerii (między innymi: Galerii „Trace” z Cardiff, Otwartego Archiwum z Lublina, Tanji Ostojic, Festiwalu Sztuki Performance „Navinki” w Mińsku), a także panelu, któremu poświęcono dużo uwagi.