Europejski Festiwal Sztuki Performance EPAF2011 odbędzie się w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski już po raz szósty. Każdego roku festiwal przybiera inną formułę, goszcząc artystów sztuki performance z całego świata. Każda kolejna edycja festiwalu jest próbą ukazania tendencji i drogi ewolucji tego gatunku sztuki, również w twórczości młodych artystów. W tym roku do udziału zaproszonych zostało piętnastu artystów z dziesięciu krajów, większość z nich wyłonionych zostało w drodze programu otwartego openEPAF, skierowanego do młodych twórców. Myślą przewodnią tegorocznej edycji jest próba uchwycenia relacji między artystami tworzącymi w kulturze Wschodu i Zachodu. Spotkanie artystów młodszej i średniej generacji, których twórczość wyrastała w różnych kulturach jest okazją stworzenia wspólnej platformy dialogu oraz wzajemnych inspiracji. Konfrontacja różnych postaw artystycznych, jest źródłem refleksji nad różnicami i podobieństwami w sposobie postrzegania nie tylko sztuki ale i świata.

W programie chińskim festiwalu wystąpi trzech artystów. Chen Jin, oprócz działalności artystycznej jest również kuratorem festiwalu OPEN organizowanego nieprzerwanie od 12 lat, początkowo w Pekinie a obecnie w Szanghaju. He Chengyao jest jedną z pierwszych artystek, które podjęły w Chinach problem kobiecości i nagiego ciała, brała udział w wystawie Global Feminism w Brooklyn Museum w 2007 roku. Cui Tao reprezentuje młode pokolenie artystów performance w Chinach. Wystąpi również Cai Qing z Singapuru.

Program otwarty – openEPAF jest mocno zróżnicowany pod względem wybieranych przez artystów mediów. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć performances oparte wyłącznie na eksplorowaniu cielesności artysty, jak i takie, gdzie jego działanie będzie nierozerwalnie sprzężone z technologią.

Podczas festiwalu, oprócz performances odbędzie się blok teoretyczny, obejmujący spotkania i dyskusje z artystami z udziałem krytyków i historyków sztuki, pokazy oraz projekcje performance.