Performance Platform Lublin jest cyklicznym festiwalem organizowanym przez Galerię Labirynt oraz Fundację Sztuki Performance. Obecna edycja realizowana jest we współpracy z Padepokan Lemah Putih z Indonezji. Współpraca ta stanowi naturalną konsekwencję wyznawanej przez organizatorów PPL idei budowania dialogu między Wschodem a Zachodem na polu sztuki / kultury. Tegoroczny festiwal odbędzie się w przestrzeni publicznej miasta. Oprócz artystów z Polski i Indonezji w wydarzeniu udział wezmą twórcy z Irlandii, Niemiec, Japonii oraz Hiszpanii.

Unikalną cechą festiwalu Performance Platform Lublin – na tle podobnych wydarzeń – jest towarzysząca mu rozbudowana część teoretyczna, która każdego roku przybiera inną formułę. Tym razem festiwal poprzedzony zostanie kilkudniowym Laboratorium Performance – P_LAP Lublin 2012, przeniesionym do Lublina z gruntu azjatyckiego, na którym to odbywa się od 2008 roku. Laboratorium Performance stanowi swoisty poligon doświadczalny. Prowokuje biorących w nim udział artystów do eksperymentowania w dziedzinie sztuki performance, szukania nowych rozwiązań, przełamywania własnych ograniczeń, przekraczania granic. Nastawione jest na współpracę między artystami, wymianę oraz dążenie do międzykulturowego porozumienia –  zidentyfikowanie różnic kulturowych i przepracowanie ich, a w efekcie przełamanie albo przynajmniej próba zrozumienia. Spotkania artystów w ramach Laboratoriów to również wykłady performatywne czy realizacje i działania twórcze.

Pierwsza edycja Performance Platform została zorganizowana przez Ośrodek Sztuki Performance w 2009 roku, zestawiono wówczas różne postawy artystów średniego i młodszego pokolenia z Polski i Europy. W 2010 roku festiwal odbył się w Galerii Labirynt. Do udziału w festiwalu zaproszono artystów z Black Market International – słynnej, występującej na całym świecie, międzynarodowej grupy zajmującej się sztuką performance. Program ubiegłorocznej edycji festiwalu zbudowany został zaś w oparciu o ideę dialogu kultury / sztuki Wschodu i Zachodu, ich wzajemnych wpływów, inspiracji oraz różnic. Tegoroczna edycja jest zatem kontynuacją procesu budowania relacji między artystami pochodzącymi z Azji i Europy oraz tworzenia platformy dialogu między Wschodem i Zachodem, będącej źródłem refleksji nad różnicami i podobieństwami między artystami z różnymi korzeniami kulturowymi w sposobie postrzegania nie tylko sztuki, ale i świata.