Performance Platform Lublin to cykliczne spotkanie ze sztuką efemeryczną, które stanowi połączenie teorii i krytyki sztuki z praktyką twórczą – obie funkcjonują na zasadzie równorzędnej. Oprócz pokazów sztuki performance odbywają się warsztaty, wykłady, dyskusje, prezentacje i projekcje filmów a całe wydarzenie jest relacjonowane w sieci. Festiwal wpisał się w kalendarz stałych wydarzeń w Lublinie z roku na rok wzbogacając swój obszar i formułę. Tytułowa „platforma” zbliża publiczność i artystów, aktywizuje odbiorców pod kątem indywidualnej ekspresji. Założeniem Performance Platform Lublin jest prezentacja różnorodnych dróg, strategii i kierunków w ramach sztuki performance. W festiwalu biorą udział artyści pochodzący z różnych, nieraz bardzo odległych krajów, należący do różnych generacji – zarówno uznani już klasycy jak również młodzi twórcy.

W tym roku Performance Platform ma charakter jubileuszowy, gdyż przypada 35-ta rocznica festiwalu „Performance and Body”. Międzynarodowe Spotkanie Artystów „Performance and Body” zorganizowane w 1978 roku przez Galerię Labirynt było krokiem milowym w historii sztuki performance w Polsce. Lublin był kolebką sztuki akcji w Polsce, miejscem, w którym już na początku swojej drogi twórczej występowali tacy artyści jak: Jerzy Bereś, Zbigniew Warpechowski, Krzysztof Zarębski, Przemysław Kwiek i wielu innych. Na festiwalu pojawiły się również niezwykłe postaci sceny artystycznej takie jak: Shirley Cameron, Kees Mol, czy Peter Stembera. Performance Platform Lublin 2013 pragnie upamiętnić to wydarzenie. Z tej okazji w ramach festiwalu odbędzie się wystawa prezentująca archiwalne fotografie z pamiętnego spotkania oraz sprzed 1978 roku, dokumentujące ważne zjawiska i postacie polskiej oraz światowej sztuki akcji. Do udziału w festiwalu zostaną zaproszeni artyści, biorący udział w „Performance and Body” trzy dekady temu oraz twórcy będący obecnie klasykami sztuki performance. Jako przeciwwaga pojawią się także młodzi artyści wybrani w drodze otwartego konkursu. Konfrontacja pokoleniowa pozwoli na refleksję nad ewolucją sztuki, aktualnością podejmowanych za jej pośrednictwem problemów i przeobrażeniami w obrębie strategii twórczych. Prezentacjom i wykładom towarzyszyć będą także warsztaty dla młodzieży prowadzone przez artystów.