Akcja27 organizowana jest z myślą o artystach, którzy nie ukończyli 27 roku życia. W tym roku odbyła się pierwsza edycja wydarzenia. Inicjatywa ta daje najmłodszym twórcom sztuki performance możliwość zaistnienia na polskiej scenie artystycznej, a dla publiczności jest okazją do zapoznania się z ich twórczością. Oprócz artystów z Polski w wydarzeniu udział wzięli młodzi twórcy z Ukrainy. Artyści zostali zaproszeni na podstawie rekomendacji wykładowców uczelni artystycznych: Janusza Bałdygi (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Mirosława Bałki (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) oraz Leszka Knaflewskiego (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu).

Próba wyznaczenia obszaru wspólnego dla artystów z Polski i zagranicy otwiera na dialog, wzajemne inspiracje, daje impuls do poszukiwań, pobudza do dyskusji. Akcja27 stwarza również okazję do badania/testowania własnych możliwości, (auto)edukacji, obserwacji, kontaktu, a przede wszystkim, otwiera środowisko artystyczne na nową falę w sztuce.