Black Market International jest jedynym kolektywem z obszaru sztuki performance grupującym artystów występujących wspólnie a jednocześnie działających i odnoszących sukcesy indywidualnie. Wystąpienia grupy przybierają formę akcji artystycznych, w których ważnym elementem jest otwartość na wzajemne interakcje między artystami. Każdy z członków grupy, realizując indywidualne idee, wnosi niepowtarzalny impuls otwierający drogę ku porozumieniu bądź artystycznej konfrontacji. Black Market International sięga bowiem do głębszych i bardziej złożonych powinowactw międzykulturowych niż te, które dochodzą do głosu w schematycznych wyobrażeniach i stereotypach. Każde działanie tej grupy niesie pewną niewiadomą – zarówno dla artystów, jak i dla widzów. Każdy ich pokaz jest inny, nowy, zaskakujący. Myśl przybiera formę działania, działanie prowokujące myśl następną. Dla członków grupy ważne jest poszukiwanie ciągle nowych, nierutynowych dróg komunikacji. Wychodzenie poza rozpoznane ograniczenia jest kluczowe dla praktyki grupy. Dzięki temu widz dostrzega przejawy życia umykające w codziennym doświadczeniu.

Grupa występowała w wielu galeriach i muzeach sztuki, między innymi: Kunstmuseum (Düsseldorf), Franklin Furnace (nowy Jork), Ludwig-Forum (Aachen); brała udział w ważnych międzynarodowych wydarzeniach artystycznych: m.in. documenta 9 i documenta 9 (Kassel), EXPO 2000 (Hannover), National Review of Live Art (Glasgow). Występuje również w mało znanych zakątkach świata, z dala od centrów sztuki, np. na Wyspie Jawa w Indonezji czy w Sete na południu Francji.

Black Market International istnieje od 1985 roku. Obecnie należą do niej wybitni artyści europejscy: Jürgen Fritz (Niemcy), Norbert Klassen (Szwajcaria), Myriam Laplante (Kanada/Włochy), Alastair MacLennan (Wielka Brytania), Helge Meyer (Niemcy), Boris Nieslony (Niemcy), Jacques van Poppel (Holandia), Marco Teubner (Niemcy), Roi Vaara (Finlandia), oraz twórcy z Azji i obu Ameryk: Elvira Santamaria (Meksyk), Julie Andrée T (Kanada), Lee Wen (Singapur), z grupą współpracuje Jason Lim (Singapur).

Występy BMI w Polsce są jednym z punktów międzynarodowego tournée grupy obchodzącej w 2010 roku 25-lecie istnienia.