Performance Platform odbędzie się w Lublinie po raz trzeci. Każdego roku festiwal przybiera inną formułę, pojawia się w różnych częściach miasta, goszcząc artystów performance z całego świata. Pierwsza edycja została zorganizowana przez Ośrodek Sztuki Performance w 2009 r. i była zestawieniem różnych postaw w dziedzinie sztuki akcji artystów średniego i młodszego pokolenia. W ubiegłym roku festiwal odbył się w Galerii Labirynt, zaproszona została grupa artystów performance o światowej sławie Black Market International, która obchodziła 25-lecie istnienia. Program tegorocznej edycji festiwalu zbudowany został w oparciu o ideę dialogu kultury i sztuki Azji i Europy, ich wzajemnych wpływów, inspiracji i różnic. Spotkanie i konfrontacja artystów, których twórczość wyrosła w różnych kulturach, jest okazją stworzenia wspólnej platformy dialogu, źródłem refleksji nad różnicami i podobieństwami w sposobie postrzegania nie tylko sztuki ale i świata. Oprócz performances odbędą się spotkania i rozmowy z artystami, prezentacje i przeglądy dokumentacji filmowej.