Festiwal Performance Platform Lublin, który od 2009 roku co roku odbywa się w Lublinie  jesienią, na stałe wpisał się w pejzaż wydarzeń miasta i pozostaje jednym z nielicznych międzynarodowych festiwali sztuki performance w Polsce. Wyróżnia się świeżym podejściem i stale aktualizowaną formułą, w której termin „festiwal” jest elastyczną formą podatną na przekształcenia. W zeszłym roku punktem wyjścia była 35. rocznica pierwszego w Polsce festiwalu performance „Performance and Body” (1978). Z tego względu festiwal nabrał charakteru spotkania artystów-klasyków z artystami debiutującymi, archiwalia i filmy stworzyły kontekst historyczny, który stał się podstawą do spotkania i dyskusji dotyczących funkcjonowania sztuki performance w okresie PRL-u w Polsce oraz współczesnych zainteresowań artystów performance.

W tym roku festiwal koncentruje się na wschodzącej sztuce performance – zapraszamy do udziału artystów niedawno debiutujących, stawiających pierwsze kroki w obszarze sztuki efemerycznej, będących na pierwszych etapach swojej twórczej drogi. Festiwal wskaże aktualne kierunki poszukiwań w obrębie sztuki akcji, ograniczenia, oczekiwania i wyzwania, jakie stawiają sobie artyści. Formuła festiwalu będzie jak zwykle obfitować w różne formy interakcji – odbędą się prezentacje działań, filmów a także zdarzeń w przestrzeni około-galeryjnej. Oprócz prezentacji sztuki performance odbędzie się także Program Filmowy, w ramach którego zaprezentowana zostanie dokumentacja filmowa performance, wideoperformances kilkunastu artystów z całego świata. Performance Platform Lublin wskazuje na performance jako na zjawisko żywe i pulsujące, wypływające z wewnętrznej potrzeby tworzenia poza sztywnym podziałem na media, będące wypadkową rzeczywistości i świata wewnętrznego. W performance to, co rozgrywa się na zewnątrz i to, co kipi wewnątrz spotyka się w zaskakujących konstelacjach. Może dlatego jest to ten rodzaj sztuki, który ma moc drażnienia najczulszych strun ludzkiej duszy. Performance Platform Lublin wskazuje na różne kierunki myślenia o sztuce efemerycznej, strategie działań i postawy, formy mariażu z technologią, dialogu z innymi dziedzinami sztuki, codziennością i innymi ludźmi.

Performance Platform Lublin odbędzie się w dniach 17-18 października 2014 w Galerii Labirynt w Lublinie.