24 czerwiec 2014

Performance Platform Lublin 2014

Konkurs towarzyszący tegorocznej edycji festiwalu Performance Platform Lublin został rozstrzygnięty. Do udziału w konkursie wpłynęło 213 aplikacji z całego świata. Wszystkim artystom, którzy nadesłali swoje propozycje serdecznie dziękujemy!

Lista artystów zakwalifikowanych do udziału w Performance Platform Lublin 2014:

PROGRAM LIVE:

Marita Bullmann (DE)
Leah Rafaela Ceriello (US)
Fausto Gracia (MX)
Jamie Lewis Hadley (GB)
Reinel Aicardo Arango Muñoz (CO)
Przemysław Przepióra (PL)
Ksenia Telepova (CU/DE)
Hubert Wińczyk (PL)
Zejing Liu (CN/GB)

PROGRAM WIDEO:
Juliana Bom Tempo / Kuba Borkowicz / Kamila Czosnyk / Federica Di Carlo  / Ola Kozioł / Rodrigo Lessa / Helina Metaferia  / Adina Mocanu & Alexandra Sand / Roberta Orlando / Ioana Paun / Talma Salem / Alba Soto / Paweł Stasiewicz / Vaida Tamoševičiūtė / Surya Tuchler / Maja Ziarkowska

—–
Wyboru dokonała komisja w składzie:
Marta Bosowska
Iga Gosiewska
Paulina Kempisty
Tomasz Majerski
Marta Ryczkowska
Waldemar Tatarczuk

—–

Uwaga!
Lista zaproszonych artystów do udziału w festiwalu zostanie ogłoszona 08.08.2014. Przepraszamy za opóźnienie!
Fundacja Sztuki Performance

deadline: 15.07.2014
ogłoszenie wyników: do 08.08.2014

Fundacja Sztuki Performance i Galeria Labirynt zapraszają do udziału w konkursie towarzyszącym 6. edycji międzynarodowego festiwalu Performance Platform Lublin. Festiwal odbywa się w Lublinie od roku 2009 i jest poświęcony sztuce performance. Głównym założeniem festiwalu jest prezentacja różnorodności dróg, strategii i postaw artystycznych oraz nowych zjawisk zachodzących w ramach tej dziedziny sztuki. Szczególną uwagę poświęcamy twórczości artystów młodych, stojących na początku swojej drogi twórczej, zainteresowanych poszukiwaniami w obszarze sztuki performance.
PPL odbędzie się w dniach 16-18.10.2014 w Galerii Labirynt w Lublinie. Program festiwalu obejmuje dwie części: prezentację performances na żywo oraz część filmową, w ramach której zaprezentowana zostanie wybrana dokumentacja filmowa performances oraz wideoperformances. W związku z tym konkurs obejmuje dwa nabory: do programu „live” oraz „wideo”. Można wziąć udział w obu naborach, bądź tylko w jednym z nich.

Do udziału w konkursie zapraszamy artystów, którzy nie ukończyli 35. roku życia i którzy nie brali udziału w poprzednich edycjach festiwalu Performance Platform Lublin.

Jak aplikować
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wypełnioną aplikację wraz z załączoną dokumentacją dotychczas zrealizowanych performances:
- elektronicznie – OBOWIĄZUJĄCY FORMAT PDF na adres mailowy perfound@gmail.com bądź za pomocą dowolnego programu do transferu plików
- LUB pocztą tradycyjną na adres:
Galeria Labirynt
ul. Popiełuszki 5
20-052 Lublin
z dopiskiem: „Performance Platform Lublin 2014”
Termin naboru upływa 15.07.2014 (liczy się data dostarczenia)

Dokumentacja dotychczas zrealizowanych performances powinna zawierać:
a) minimum 7 zdjęć z poprzednich działań
b) linki odsyłające do dokumentacji wideo performances – maksymalny czas trwania 1 filmu – 15 minut.
c) szczegółowy opis fotografii i plików wideo zawierający: tytuł, datę i miejsce wykonania, imię i nazwisko autora dokumentacji (jeśli jest znany)
Materiały przesłane pocztą nie będą zwracane.
Lista artystów wybranych do udziału w festiwalu zostanie ogłoszona do 08.08.2014  na stronie: www.performanceplatform.pl

Artystom zakwalifikowanym do udziału w programie „live” festiwalu oferujemy:
- zakwaterowanie na czas trwania festiwalu
- honorarium w wysokości 1000 PLN
- artystom mieszkającym za granicą – częściowy zwrot kosztów podróży do kwoty 700 PLN
- dokumentację fotograficzną i filmową performances podczas festiwalu
- pomoc techniczną oraz pomoc w organizacji materiałów do performance

Artystom, których prace prezentowane będą w programie filmowym festiwalu oferujemy:
- obecność we wszystkich materiałach promocyjnych oraz na stronie festiwalu www.performanceplatform.pl

Więcej informacji: perfound@gmail.com