2 sierpnia 2017

Szanowni Państwo, poniżej ogłaszamy listę uczestników 7. edycji Performance Platform Lublin. Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas na przygotowanie dokumentacji i przesłanie zgłoszeń. Otrzymaliśmy 70 aplikacji z całego świata.

Lista uczestników warsztatów i festiwalu PPL 2017:

Aida Adilbekova
Kadidia Ba
Stanisław Bałdyga
Lucia Bricco
Grzegorz Demczuk
Lia Dostlieva
Dominika Gierszewska
Galya Gurova
Andriy Helytovych
Léann Herlihy
Bogna Juchnowicz
Iryna Kharlamova
Florence Lam
Daria Lukianenko
Kateryna Mamchur
Marek Mardosewicz
Nadia Markiewicz
Marina Moskalyova
Anvar Musrepov
Olja Om

Berenika Pyza
Rika Ryzhykova
Jasmin Schaitl
Illia Semerenko
Olga Skliarska
Bernadetta Szymoniak
Ximan Wang
Olga Winiarczyk
Ani Zur

Komisja oceniająca zgłoszenia: Marta Bosowska, Paulina Kempisty, Waldemar Tatarczuk

 

****

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z dużą ilością zgłoszeń, które do nas napłynęły w ciągu ostatnich kilku dni naboru, wyniki ogłosimy 25.09 (poniedziałek) wieczorem.

****

OPEN CALL DLA MŁODYCH ARTYSTÓW

termin nadsyłania zgłoszeń: 20 września 2017 roku, godz. 24.00 GMT

Fundacja Sztuki Performance i Galeria Labirynt zapraszają do udziału w 7. edycji Performance Platform Lublin.

Festiwal odbywa się w Lublinie od roku 2009 i jest poświęcony sztuce performansu. Do tej pory prezentowaliśmy głównie twórców doświadczonych w tej dziedzinie, w tym roku postanowiliśmy otworzyć festiwal dla artystów początkujących. Zmianie uległa również formuła tegorocznej edycji festiwalu, który poprzedzony będzie kilkudniowymi warsztatami. Z tych względów szczególnie interesują nas propozycje ludzi młodych, poszukujących, i to głównie do nich skierowany jest ten open call, ale nie stawiamy granic wiekowych. Zapraszamy do składania aplikacji wszystkich, którzy studiują, właśnie ukończyli uczelnię artystyczną lub tworzą od lat, ale do sztuki performansu doszli dopiero niedawno.

Festiwal nie ma żadnego tematu czy hasła przewodniego – istotna jest dla nas prezentacja postaw artystycznych, poza ramami koncepcji narzuconej przez kuratorów. Narracje tworzą się same – w wyniku niezwykłej energii spotkania ludzi doświadczających sztuki, która dzieje się tu i teraz. Koncentrujemy się na sztuce performansu i działaniach wykraczających poza klasyczny performans, nie interesują nas natomiast propozycje spektakli teatralnych, tanecznych czy koncertów. Takich prezentacji nie przewidujemy w programie.
Performance Platform Lublin odbędzie się w dniach 03–11.11.2017 w Galerii Labirynt w Lublinie. Program obejmuje część warsztatową oraz festiwal:
3.11 – przyjazd do Lublina,
48.11 – warsztaty, przygotowanie do festiwalu,
911.11 – festiwal Performance Platform Lublin, prezentacje uczestników warsztatów oraz prowadzących,
12.11 – wyjazd.

Przy składaniu aplikacji prosimy o wybranie prowadzącego. Dołożymy wszelkich starań, żeby osoby zakwalifikowane dostały się do wybranego przez siebie tutora zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany dokonanego wyboru. Każda grupa ma warsztaty tylko z jednym prowadzącym.

Część warsztatową poprowadzą:

Marilyn Arsem – artystka performans, tworzy akcje na żywo od 1975 roku, jej prace to zarówno indywidualne performanse, jak i zakrojone na szeroką skalę interaktywne dzieła łączące instalację i performans. Prezentowała swoje prace na festiwalach, w przestrzeniach alternatywnych, galeriach, muzeach, na uniwersytetach i konferencjach w 28 krajach Europy, Azji, Bliskiego Wschodu i obydwu Ameryk. W 2015 roku otrzymała Maud Morgan Prize – nagrodę Museum of Fine Arts w Bostonie, gdzie prezentowała swój 100-dniowy performance, 100 Ways to Consider Time (100 sposobów na rozważanie czasu). Opracowała jeden z najbardziej obszernych programów dotyczących sztuki performansu wykładany w School of the Museum of Fine Arts w Bostonie, gdzie nauczała przez 27 lat. Jest członkinią organizacji Mobius Inc. którą założyła w 1975 roku. Strona artystki: http://marilynarsem.net.

Tytuł warsztatów: Performans jako eksperyment
Opis: Warsztaty koncentrują się na sztuce performansu jako obszarze nauki. Akcja performatywna jest eksperymentem. Ostateczny rezultat pozostaje nieznany – zarówno dla performera, jak i dla widzów. W zamian dokonujemy odkrycia przez proces tworzenia, w akcie obserwowania i doświadczania zmiany i transformacji. Sięgając po performans, można nauczyć się czegoś o sobie, o świecie lub o widzach. Wyzwaniem jest wybór materiałów i zaprojektowanie akcji, które pozwolą nam skutecznie przeanalizować pytanie, które zadajemy. Podczas warsztatów zaprojektujecie i wykonacie kolejne eksperymenty, by nauczyć się czegoś nowego. Użyjecie różnych strategii sztuki performansu, także tych angażujących widzów. Częścią warsztatu będą też ćwiczenia z pisania, mające na celu dalszą praktykę konstruowania i analizy własnej pracy.

Jürgen Fritz

Tytuł warsztatów: Odkrywając sztukę performansu
Opis: W centrum mojego zainteresowania sztuką performansu jest osoba artysty. Przez nią/niego wyłania się obraz performatywny. Całe warsztaty mogą bazować na następujących pytaniach: czym jest obraz performatywny? Jak artysta go buduje? Czym jest obecność? Przy użyciu jakich narzędzi artysta może pracować nad „obecnością”? Warsztat rozpoczyna się od konkretnych, czasem bardzo intensywnych ćwiczeń fizycznych. Nie służą one nauczaniu sztuki performansu, ale zaangażowanie w wywiązaniu się z tego punktu pozwala na skupienie się uczestników na nich samych, w ten sposób nasilając konfrontację z własnymi doświadczeniami estetycznymi. Nasza intuicja oraz przedstawienia i doświadczenia, które znamy i które były lub są naszym udziałem, zostaną w ten sposób pobudzone, a dzięki temu wykorzystane. Analizując zadany temat „obecności”, uczestnik ma szansę poznać swoją rolę w danej sytuacji i w odniesieniu do innych uczestników. Przedmiotem dyskusji są tutaj pytania o wrażenie jako postrzeganie fizyczne . Tak pojęta „obecność” jest udanym odnalezieniem się w sytuacji performansu – jako wydarzenia rozgrywającego się tu i teraz.

Warsztat podzielony jest na dwie części: pierwsza poświęcona jest performansowi grupowemu i podejmuje takie zagadnienia, jak wspólny rytm, impuls i percepcja. Towarzyszące im ćwiczenia mają stworzyć podstawy do wspólnego spojrzenia na sztukę performansu. W drugiej części zajmujemy się osobistym podejściem każdego z nas do tematu, materiału i strategii performansu indywidualnego. W końcowej prezentacji przed publicznością obydwa aspekty pracy warsztatowej zostaną połączone. Na potrzeby tego około dwugodzinnego pokazu, opracowane zostaną performanse indywidualne, które będą prezentowane publiczności podczas performansu grupowego z innymi uczestnikami.

O wyzwaniu
Podstawowym celem tych warsztatów jest wsparcie uczestników w ich indywidualnym podejściu do sztuki performansu. Poprzez kwestionowanie osobistych granic, kodów socjologicznych i genderowych, staramy się stworzyć inspirującą i pełną wyzwań sytuację otwierającą przed uczestnikami nowe możliwości.

O definicji sztuki performansu
Generalnie rzecz biorąc, nie uważam, żeby dyskusja nad prawidłową definicją sztuki performansu była w praktyce szczególnie pomocna. Zgadzam się z Hansem-Thiesem Lehmannem, który w swojej książce Teatr postdramatyczny podaje taką definicję: „Performans jest tym, co prezentujący go uznają za takowy” (Hans-Thies Lehmann, Postdramatisches Theater, Verlag der Autoren, Frankfurt am Main 1999, s. 245). Jednak na użytek warsztatów konieczne jest ograniczenie bogactwa możliwości, które wynika z tej definicji, ponieważ tylko wspólny poziom językowy umożliwia skupienie się na pracy. Z tego względu warsztat Odkrywając sztukę performansu opiera się na następującym rozumieniu sztuki performansu:
1. Sztuka performansu jest dziedziną sztuk pięknych. Ta przynależność wpływa głównie na rzeźbiarskie samopoznanie artysty, a tym samym na oczekiwany rodzaj recepcji jego sztuki przez odbiorców.
2. Sztuka performansu jest sztuką procesu. Obraz performatywny rozwija się podczas akcji, w wyniku konfrontacji z materiałem i sytuacją performatywną.
3. Sztuka performansu nie jest ekspresywna lub narracyjna – tzn. na pierwszym planie nie ma opowieści ani wiadomości. W tym sensie, sztuka ta odnosi się do samej siebie, jest samo-referencyjna. Osoba artysty jest pierwszym i najważniejszym materiałem dyskursu artystycznego.
4. Jakość wykonanych obiektów lub materiał koncentracji artystycznej mierzone są ich potencjalnym oddziaływaniem na możliwość zmiany i rozwoju danej osoby. Dlatego nie chodzi o to, co artysta robi z materiałem, ale jak materiał wpływa na artystę!
5. Miejmy nadzieję, że performans tworzy wydarzenie w wyniku rzeczywistego doświadczenia w sytuacji performansu.

Martin Zet– pomimo swojej śmierci w 2015 roku nadal jest z nami i zadaje pytania.
Tytuł warsztatów: Jak być apolitycznym.
Opis: grupa uczestników zbada jak te same aktywności będą funkcjonować w różny sposób w zależności od tego, czy wykonywane są w przestrzeni prywatnej czy publicznej.

 

ZASADY APLIKOWANIA

Termin składania aplikacji upływa 20 września 2017 roku, o godz. 24.00 GMT

Aby wziąć udział w open callu, należy przesłać:
a) wypełnioną aplikację (format PDF), prosimy o opisanie pliku wg schematu: nazwisko_imię_aplikacja.pdf,
b) portfolio (format PDF). Prosimy o opisanie pliku wg schematu: nazwisko_imię_portfolio.pdf,
c) 3 zdjęcia z performansów lub innych prac (pliki jpg) opisane wg schematu: imię_nazwisko_fot. nazwisko fotografa,
d) dokumentację wideo 1–3 performansów (pliki wideo) – jeśli posiadacie.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną na adres: perfound@gmail.com, aplikację możecie przesłać mailem lub za pomocą dowolnego programu do transferu plików.

Artystom zakwalifikowanym do udziału oferujemy:
- zakwaterowanie na czas trwania festiwalu (pokoje wieloosobowe),
- podstawowe wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja),
- dokumentację fotograficzną i filmową performansów wykonanych podczas festiwalu,
- pomoc techniczną na miejscu.

Artyści austriaccy mają zapewnione dodatkowe dofinansowanie ze strony Austriackiego Forum Kultury.

PROGRAM WIDEO

 W programie towarzyszącym Performance Platform Lublin przewidujemy także część wideo, w ramach której zaprezentujemy nadesłane wideoperformanse oraz dokumentacje akcji.

Sposób aplikowania jest analogiczny do opisanego powyżej. Do programu wideo można zgłosić maksymalnie 2 prace.

Artystom, których prace prezentowane będą w programie wideo, oferujemy projekcję wybranej pracy podczas festiwalu oraz obecność we wszystkich materiałach promocyjnych i na stronie festiwalu www.performanceplatform.pl.

*****

Wyboru uczestników dokona komisja powołana przez Fundację Sztuki Performance. Lista artystów wybranych do udziału w festiwalu zostanie ogłoszona 24 września 2017 roku na stronie: www.performanceplatform.pl.

Zapraszamy do kontaktu: perfound@gmail.com

*****