Lublin jest ważnym miejscem dla historii polskiej sztuki performansu.  W czasie, kiedy ta dziedzina dopiero się formowała, występowali tu artyści,  których dziś uznajemy za klasyków. Szczególnie ważnym miejscem prezentacji była i jest nadal Galeria Labirynt, gdzie w 1978 roku odbył się międzynarodowy festiwal „Performance and Body”, który jest dla nas ważnym punktem odniesienia.

Pierwsza edycja Performance Platform Lublin odbyła się w 2009 roku z inicjatywy Waldemara Tatarczuka, który do dziś ma istotny wpływ na program festiwalu. Od 2011 roku organizacją festiwalu zajmuje się Fundacja Sztuki Performance, założona w Lublinie, którą tworzy grupa kilkorga osób: artystów, historyków sztuki i kuratorów, dla których performans jest ważną i wartą prezentacji dziedziną sztuki najnowszej. Do tej pory do udziału w festiwalu zapraszaliśmy artystów z pewnym doświadczeniem, zarówno klasyków, takich jak Nigel Rolfe, Zbigniew Warpechowski, Alastair MacLennan czy Janusz Bałdyga, jak również początkujących twórców z całego świata, wybranych w drodze otwartego konkursu.

Od czasów pierwszych prezentacji performansów w Lublinie, czyli od pierwszej połowy lat 70., wiele się zmieniło. Czym jest performans dziś? Nie znamy odpowiedzi na to pytanie, ale staramy się, w miarę naszych skromnych możliwości, co jakiś czas prezentować artystów, którzy sięgają po tę dziedzinę, zarówno czerpiąc z jej dokonań, jak i poszerzając jej granice. Performance Platform Lublin wskazuje na performans jako na zjawisko żywe i pulsujące, wypływające z wewnętrznej potrzeby tworzenia poza sztywnym podziałem na media, będące wypadkową rzeczywistości i świata wewnętrznego. Wskazuje także na różne kierunki myślenia o sztuce efemerycznej, strategie działań i postawy dialogu z innymi dziedzinami sztuki, codziennością i innymi ludźmi. Przede wszystkim jednak jest to spotkanie artystów i widzów, o ile taki podział ma w przypadku performansu rację bytu.

Zapraszamy w listopadzie do Galerii Labirynt, gdzie podczas trzech dni odbędą się prezentacje uczestników warsztatów prowadzonych przez Marilyn Arsem, Jürgena Fritza i Martina Zeta, a w ramach programu wideo zaprezentowane zostaną dokumentacje performansów nadesłanych przez artystów z całego świata, wydarzeniom tym towarzyszyć będzie dyskusja z uczestnikami festiwalu.

Program festiwalu zostanie opublikowany w październiku, po ogłoszeniu listy artystów.

*******